قوانین و مقررات وب سایت مؤسسه راه تغییر

شرایط و ضوابط عمومی

1. وب سایت مؤسسه راه تغییر بر اساس مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران، جرایم اینترنتی و قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی فعالیت میکند. کاربر ضمن استفاده از وب سایت، متعهد میشود که از کلیه قوانین و مقررات وب سایت آگاهی کامل دارد .

2. کلیه حقوق محتوای موجود در سایت محفوظ است و استخراج یا کپی از هر یک از بخش های سایت تنها با کسب اجازه رسمی مؤسسه راه تغییر میسر است. همچنین هرگونه سوء استفاده از نام مؤسسه راه تغییر راه تغییر یا استفاده از نام های مشابه که شبهه مشابهت و تطابق را ایجاد نماید ممنوع است و در صورت وقوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح مورد پیگرد قرار می گیرد.

3. کلیه اطلاعات شخصی کاربران در وب سایت به جز برای مراجع قانونی ذیصلاح که در قانون به صراحت به آنها اشاره شده باشد کاملاً محرمانه و محفوظ است و مؤسسه راه تغییر تمام تلاش خود را برای محافظت از اطلاعات شخصی کاربران به عمل می آورد. به همین منظور همه تلاشها برای نفوذ یا تخریب وب سایت مورد پیگری قرار می گیرد و در صورت لزوم از طریق مراجع قانوی ذی صلاح اقدام و مورد پیگرد قرار می گیرد.

4. کلیه اطلاعات وارد شده در وب سایت مؤسسه راه تغییر توسط کاربران باید بصورت صحیح در سایت وارد شود و در صورت عدم اعتبار و صحت آنها مسئولیت عواقب احتمالی بعدی بر عهده وارد کننده اطلاعات است.