انتشار : 1398/06/24 بازدید : 2006

به زودی برگزاری کارگاه آموزشی

مؤسسه راه تغییر در نظر دارد، گارگاه آموزشی با موضوع...

مؤسسه راه تغییر در نظر دارد، گارگاه آموزشی با موضوع مغز برتر و مدیریت ریسک برگزار نماید.

زمان و مکان برگزاری به زودی منتشر می‌شود. متقاضیان می‌توانند از طریق همین سایت ثبت نام نمایند.