سمینار در قزوین برگزار شد

سمینار کسب و کار با رویکرد اقیانوس آبی؛ تئوری‌های هوش اجتماعی و ارتباط مؤثر برای اولین بار با در قزوین برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 26 تیر 1398 بازدید : 1981

سمینار در قزوین برگزار شد

سمینار کسب و کار با رویکرد اقیانوس آبی؛ تئوری‌های هوش اجتماعی و ارتباط مؤثر برای اولین بار با در قزوین برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 26 تیر 1398 بازدید : 1981

آرشیو اخبار

سمینار در قزوین برگزار شد

سمینار کسب و کار با رویکرد اقیانوس آبی؛ تئوری‌های هوش اجتماعی و ارتباط مؤثر برای اولین بار با در قزوین برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 26 تیر 1398 بازدید : 1981

آرشیو مقالات

استراتژی اقیانوس آبی چیست؟

استراتژی اقیانوس آبی Blue Ocean به نوعی مشابه و همسو با استراتژی تمایز و قیمت پایین به منظور دسترسی به بازارهای جدید و ایجاد تقاضا است.

انتشار : پنجشنبه, 28 شهریور 1398 بازدید : 1539

مفهوم مدیریت استراتژیک چیست؟

مدیریت استراتژیک مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می کند.

انتشار : پنجشنبه, 28 شهریور 1398 بازدید : 1510

پنج ویژگی مهم رهبران آینده

امروزه، واژه‌ رهبری معنای متفاوتی گرفته است و برای موفقیت در این جایگاه، باید ویژگی‌ هایی داشت که در ادامه آمده است.

انتشار : دوشنبه, 25 شهریور 1398 بازدید : 752